کد مطلب: 271
​نشست برون سپاري وصول عوارض خودرو در شهرداري شهرکرد برگزار شد
تاریخ انتشار : 1396/08/22 11:30:15
نمایش : 448
نشست برون سپاري وصول عوارض خودرو به دفاتر پيشخوان با حضور شهردار شهرکرد، نماينده کارگروه دفاتر پيشخوان استانداري، رئيس انجمن صنفي دفاتر و جمعي از مديران شهري برگزار شد.
شهردار شهرکرد در اين جلسه گفت: برون سپاري خدمات قابل ارائه شهرداري از طريق دفاتر پيشخوان دولت با هدف تسهيل، تکريم، کاهش مراجعات حضوري و رضايت‌مندي بيشتر شهروندان اجرا مي‌شود.
نورالله غلاميان افزود: تعامل و همکاري في ما بين شهرداري و اين دفاتر منجر به خدمات‌رساني بهتر و آنچه در خور شهروندان است مي‌شود.
وي تصريح کرد: اين شهرداري در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي و به استناد بند 2 قسمت ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور خدماتي را ازجمله برون سپاري عوارض خودرو در چارچوب ضوابط، مقررات و قوانين موجود به دفاتر پيشخوان واگذار مي‌نمايد.
همچنين در اين نشست مقرر گرديد  پس از بررسي دفاتر پيشخوان جهت ارائه قيمت، اقدامات بعدي و انعقاد تفاهم نامه با اين دفاتر منعقد گردد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن