کد مطلب: 265
تصويري/ عمليات عمراني سنگ فرش پيادرو ميدان انقلاب
تاریخ انتشار : 1396/08/17
نمایش : 243
عمليات سنگ فرش، جدول سازي و پياده روسازي ميدان انقلاب شهرکرد به مراحل پاياني رسيد.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن