نشست بررسي و بازنگري طرح جامع شهرکرد برگزار شد

کد خبر: 22007 تاریخ انتشار: 1397/09/15
نمایش: 240
اخبار
نشسست بررسي و بازنگري طرح جامع شهرکرد با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر، معاونان شهرداري شهرکرد، نمايندگان اداره کل راه و شهرسازي استان، سازمان نظام مهندسي و جمعي از مديران شهري برگزار شد.
در اين نشست پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد با توجه به عدم تاييد نقشه هاي پايه شهرکرد توسط سازمان نقشه برداري، شهرداري پيگيري هاي لازم را انجام نمايد تا هرچه سريعتر نقشه ها به تاييد اين سازمان برسد و مشاور طرح جامع نيز تمهيدات لازم را جهت به نتيجه رساندن محدوده شهرکرد را به کار گيرد و در صورت نياز به جلسه مشترک با سازمان نقشه برداري برگزار گردد.
مقرر شد پيگيري ها در خصوص حرائم مربوط به انهار، جوي ها و... از آب منطقه اي انجام و هرچه سريعتر از طريق اداره کل راه و شهرسازي و شوراي اسلامي نامه نگاري و جلسه برگزار گردد.
مقرر گرديد، برنامه پنجساله شهرداري شهرکرد  هرچه سريعتر با مشاور طرح جامع جلسات مشترک و اطلاعات و برنامه ها به مشاور ارائه گردد.
مقرر شد، ترمينال هاي درون شهري و ساماندهي آنها و همچنين پارک سوار ها و ايستگاههاي اتوبوس و خطوط آن که همراه طرح جامع ترافيک مطالعه شده حداکثر ظرف يک هفته آينده در حوزه هاي حمل و نقل و ترافيک به مشاور طرح جامع انعکاس داده شود.
بر اين اساس طرحهاي مهم شهري مثل کمربندي 15 خرداد، صنايع حوضچه اي و... مشکلات آن توسط متوليان ارائه گردد و کليه مغايرتها و ماده واحده هاي صادره توسط مناطق جمع بندي و تا يک هفته آينده ارائه گردد.
مقرر شد سايت دفن زباله که در حريم شهر واقع شده است و مطالعه آن که اطلاعات آن توسط واحد خدمات شهري ارائه گردد.
همچنين درخصوص طرح جامع ترافيک و روند تهيه آن توسط شرکتي که با مشاور فجر و توسعه کنسرسيوم برسيهاي لازم انجام پذيرد و نتيجه در جلسات آتي ارائه گردد همچنين کليه موضوعات مهم مرتبط با ترافيک و حمل و نقل حداکثر ظرف يک هفته ارائه گردد.

افزودن دیدگاه


پیوندها
 
تصویر روز

احداث پیاده راه بلوار 13 آبان