کد مطلب: 10399
برنامه دوم پنج ساله شهرداري شهرکرد تدوين مي شود
تاریخ انتشار : 1397/02/19
نمایش : 171
نخستين نشست چگونگي تدوين برنامه دوم پنج ساله شهرداري شهرکرد با حضور شهردار، رئيس و اعضاي شوراي اسلامي شهر و جمعي از مديران مجموعه مديريت شهري برگزار شد.
در اين جلسه ضمن تاکيد حاضرين به لزوم بکارگيري مشاور براي تهيه برنامه، مقرر شد شرح خدمات لازم تهيه و پيگيري هاي لازم در اين خصوص صورت پذيرد .
همچنين مطرح شد کليه اعضاء به مطالعه و بررسي برنامه 5 ساله اول (95-90) شهرداري اهتمام و با آگاهي کامل در جلسات بعدي ، نقطه نظرات ، پيشنهادات و برنامه هاي خود را ارائه دهند .  
 
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن