کد مطلب: 10398
توضيحات معاون شهرسازي شهرداري شهرکرد پيرامون مسائل شهرک منظريه
تاریخ انتشار : 1397/02/18
نمایش : 104
معاون شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد با اشاره به اينکه شهرک‌ها بايد در زمين‌هاي ملي احداث شوند، اظهار کرد: زمين شهرک منظريه از زمين‌هاي ملي بوده و به اداره کل راه و شهرسازي منتقل شده است. اداره کل راه و شهرسازي موظف است در شهرک‌ها تمامي زيرساخت‌ها را تکميل کند
اداره کل راه و شهرسازي موظف است در شهرک‌ها تمامي زيرساخت‌ها را تکميل کند
بهادر عبدالغني افزود: اداره کل راه و شهرسازي موظف است بر اساس قانون پس از واگذاري زمين‌هاي شهرک بايد نسبت به تمامي زيرساخت‌ها مانند معابر، جوي، جدول، امکانات رفاهي و تمامي کاربري‌هاي اداري اقدام کند.
بخش زيادي از خدمات زيرساختي در شهرک منظريه تکميل نشده است
معاون شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد با اشاره به اينکه بخش زيادي از اين اقدامات مانند آسفالت، زيرساخت‌ها و مشکلات ترافيکي در شهرک منظريه تکميل نشده است، اضافه کرد: در شوراي تأمين مسکن چهارمحال و بختياري برآورد شد در چهار محله 35، 36، 37 و 38 شهرک منظريه در حدود 28 ميليارد تومان عمليات در اجراي اين زيرساخت‌ها مانده است.
مقرر شد زمين‌هايي به شهرداري شهرکرد براي اتمام عمليات تکميل شهرک منظريه واگذار شود
عبدالغني با بيان اينکه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري 28 ميليارد تومان زمين به شهرداري براي تکميل اين عمليات واگذار کند، ادامه داد: تاکنون راه و شهرسازي حدود 10 ميليارد تومان زمين با کارشناسي سازمان ملي، زمين و مسکن به شهرداري شهرکرد معرفي کرده است.
وي گفت: در حال حاضر اختلافي وجود دارد مبني بر اينکه شهرداري معتقد است اين زمين‌‌هايي که مجوز واگذاري دارند ارزش حقيقي کمتر از 10 ميليارد تومان دارند و کارشناسي مبلغ بالاتري را در نظر گرفته است.
دستگاه‌هاي متولي با محوريت استانداري بايد اين اختلافات را حل کنند
معاون شهرسازي و معماري شهرداري شهرکرد افزود: دستگاه‌هاي متولي با محوريت استانداري بايد اين اختلافات را حل کنند در غير اينصورت اين مشکل باقي خواهند ماند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن