کد مطلب: 10369
دلايل افزايش و مبناي محاسبات عوارض نوسازي و عمران شهرداري ها تشريح شد
تاریخ انتشار : 1396/12/24
نمایش : 173
روابط عمومي شهرداري شهرکرد با صدور اطلاعيه اي دلايل افزايش و مبناي محاسبات عوارض نوسازي و عمران شهرداري را اعلام کرد.
در تشريح جزييات اين اطلاعيه آمده است:  به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال1347 و اصلاحات بعدي آن شهرداري ها مکلف به دريافت عوارض نوسازي سالانه براي کليه اراضي و مستحدثات واقع در محدوه شهري مي باشندکه بايد به مصارف نوسازي و عمران ، اصلاحات اساسي ،تأمين نيازمندي‌هاي شهري ، احداث و اصلاح و توسعه معابر ، ايجاد پارك‌ها و پاركينگ‌ها (توقفگاه‌ها) ، ميدان‌ها ، حفظ و نگهداري پارك‌ها و باغ‌هاي عمومي موجود ، تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها برسد.
دو عامل در افزايش عوارض نوسازي و عمران شهري سال 96 تأثيرگذار مي باشند : 1- تغيير ارزش هاي معاملاتي دخيل در فرمول محاسبه عوارض مذکور بر اساس ماده 64 اصلاحي قانون ماليات ها ي مستقيم 2- ضريب  تعيين شده توسط هئيت وزيران
دفترچه ارزش معاملاتي هر ساله  توسط کميسيون تقويم املاک متشکل از نمايندگان سازمان امور مالياتي ، شوراي اسلامي ، ثبت اسناد و املاک ، جهاد کشاورزي و راه و شهرسازي تعيين مي گردد . تا قبل از سال 94 ارزش معاملاتي املاک بر اساس ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال1366 تعيين مي گرديد اما پس از تصويب قانون جديد (ماده 64 اصلاحي ق. م.م) توسط مجلس در سال94 کميسيون تقويم املاک  موظف شد  ارزش معاملاتي موضوع اين ماده  را در سال اول معادل دودرصد(۲%) ميانگين قيمتهاي روز منطقه  تعيين و هر ساله 2 درصد به اين مبلغ اضافه نمايد تا زماني که ارزش معاملاتي به 20% درصد قيمت هاي روز املاک برسد.
پس از تصويب دفترچه ارزش معاملاتي توسط سازمان کل امور مالياتي ، ضريب ارزش معاملاتي دخيل در محاسبه عوارض نوسازي،  در جلسه مشترک هيئت وزيران با وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاک ، تصويب و جهت اجرايي شدن از طريق استانداري هاي به شهرداري هاي سراسر کشور ابلاغ مي گردد.
لازم به ذکر است عوارض نوسازي براي سال هاي 93، 94 و 95  بر اساس مصوبات  قبلي هئيت وزيران  بدون هيچ تغييري و براساس  ارزش هاي معاملاتي سال 93 محاسبه و اخذ مي گرديد ليکن  براي سال 96 ، هئيت وزيران مستند به تصويب نامه شماره 5778 مورخ 26/1/96 مأخذ محاسبه عوارض سال 96 را  85 %  ارزش معاملاتي مصوب سال 95 تعيين نمود.
در پايان شايان ذکر است در خصوص افزايش عوارض نوسازي  مکاتبات لازم با سازمان شهرداري هاي صورت پذيرفت ، که طي نامه شماره 41049 مورخ 25/9/96 شهرداري ها  ملزم به اعمال ضريب مذکور گرديده  و تا زمان اصلاح اين مصوبه ،  ملزم به اجراي آن مي باشند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن