کد مطلب: 10321
​نشست پيش بيني بودجه سال 97 شهرداري شهرکرد برگزار شد
تاریخ انتشار : 1396/10/19 12:13:54
نمایش : 395
با حضور شهردار، معاونان و مديران عامل سازمان هاي تابعه شهرداري شهرکرد نشست پيش بيني و تدوين بودجه سال 97 اين شهرداري برگزار شد.
در اين جلسه شهردار شهرکرد با بيان اينکه نيازهاي شهر زياد است و از سوي ديگر محدوديت مالي وجود دارد گفت: کميته هاي اقتصادي و درآمدي در شهرداري و سازمان ها فعال شوند.
نورالله غلاميان افزود: حوزه سرمايه گذاري شهرداري  نيز بايد به دنبال ايجاد درآمدهاي پايدار براي توسعه و آباداني شهر باشد.
وي گفت: براي خدمات رساني در شهر نمي توان به درآمدهاي ناپدار متکي شد.
شهردار شهرکرد تصريح کرد: نگاه مديريت شهري است که شهرداري و سازمان ها يک مجموعه هستند و همگي با شرايط موجود به گونه اي برنامه ريزي کنند تا در راستاي اهداف شهرداري که همان خدمت به شهروندان و توسعه شهر است قدم بردارند.
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن