کد مطلب: 10320
کسب رتبه نخست شهرداري شهرکرد در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومي
تاریخ انتشار : 1396/10/19 08:48:03
نمایش : 374
مدير روابط عمومي شهرداري شهرکرد از کسب رتبه نخست اين شهرداري در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومي، حقوق شهروندي و عفاف و حجاب در استان خبر داد.
احمد مولوي گفت: بر اساس ارزيابي و بازديد ميداني صورت گرفته توسط ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان، شهرداري شهرکرد موفق به کسب رتبه نخست در ميان دستگاه هاي اجرايي شد.
وي گفت: تبيين اولويت بندي شاخص هاي صيانت از حقوق شهروندي متناسب با مخاطبين سازمان، تدوين منشور حقوق شهروندي، آموزش و توانمندسازي منابع انساني، پيشگيري از تضييع حقوق شهروندي، ارتباط با مردم و توسعه خدمات الکترونيکي، روان سازي قوانين و مقررات و فضاسازي و تبليغات محيطي از جمله مهمترين شاخص هايي مي باشد که در اين ارزيابي ملاک عمل قرارگرفته است.
مولوي با بيان اينکه شهروندان، سازندگان اصلي و تجلي هويت در شهر هستند افزود: صيانت از حقوق مردم جزء اصلي ترين اولويت هاي شهرداري مي باشد.
مدير روابط عمومي شهرداري شهرکرد تصريح کرد: اين شهرداري با برنامه ريزي صحيح و همکاري سازماني، در صدد ترويج فرهنگ شهروندي و حفظ و صيانت از حقوق شهروندان است.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن