کد مطلب: 10284
​شهرداران کدهاي درآمدي 117 گانه شهرداري ها را فعال کنند.
تاریخ انتشار : 1396/09/14 13:44:58
نمایش : 386
استاندار چهارمحال و بختياري گفت : فعال کردن کدهاي درآمدي شهرداري ها بايد در دستور کار شهرداران استان قرارگيرد.
اقبال عباسي در نشست با اعضاي شوراي اسلامي شهرکرد و شهردار مرکز چهارمحال و بختياري تأکيد کرد : مميزي املاک شهري به عنوان يکي از کدهاي درآمدي 117 گانه شهرداري ها مي تواند منبع مالي مناسبي براي هر يک از شهرداري هاي 40 گانه استان باشد.
وي افزود : شفاف سازي در آمار ، مشخص شدن بدهکاران حقيقي و حقوقي به شهرداري ها ، محاسبه ميزان مطالبات و تسريع در وصول مطالبات از مهمترين مزيت هاي مميزي املاک شهري محسوب مي شود .
عباسي تصريح کرد بهره مندي شهرداري ها از درآمدهاي سرمايه اي ، ارتقاء درآمدهاي خدماتي و تخصيص اعتبارات دولتي مي تواند در  بهبود شرايط شهرداري ها مؤثر باشد.
وي بيان داشت شهرداري شهرکرد ورودي ها و خروجي هاي مرکز چهارمحال و بختياري را طراحي و ساماندهي کند .
استاندار چهارمحال و بختياري اضافه کرد به منظور اجراي طرح هاي مديريت شهري  و ساماندهي ورودي ها و خروجي هاي شهرکرد،  از محل اعتبارات استاني کمک در نظر گرفته مي شود .
وي عنوان داشت شهرداري شهرکرد ، طرح هاي مهم خدماتي درآمد زا را به منظور معرفي مرکز چهارمحال و بختياري و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان  در اولويت قرار دهد .
عباسي اظهار کرد تمرکز در امور مختلف مرکز چهارمحال و بختياري و ارتقاء وضعيت خدمات رساني به مردم به همکاري استانداري ، شهرداري ، شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط در استان نياز دارد . 
وي ادامه داد شهرداري مکان و محلي مردمي و خودکفا بوده که به منظور رفع مشکلات شهري بايد در راستاي ارتقاء فرهنگ شهرنشيني تلاش کند. 
در ادامه جلسه شهردار شهرکرد ضمن تأکيد بر ضرورت حمايت استانداري از دستگاه هاي  اجرايي به ويژه شهرداري ها ، گفت : شهرکرد به عنوان مرکز استان نگاه ويژه اي را مي طلبد که اين نگاه صرفا از ديد منابع مالي نبوده و مي تواند نگاهي مديريتي باشد. 
نورالله غلاميان دهکردي اظهار کرد : توزيع اعتبارات استاني ناچيز است و مديريت و توسعه مرکز استان نيازمند اعتبارات بيشتري مي باشد . 
رييس شوراي اسلامي شهرکرد نيز در اين جلسه با اشاره به اهميت جايگاه شهرکرد و توجه ويژه به آن ، بيان داشت : بازنگري طرح تفصيلي شهرکرد نيازمند نگاه ويژه و تخصصي است و بايستي مورد توجه مسئولين قرار گيرد. 
وي افزود :  يکي از مشکلات اساسي استان مشکل کمبود آب مي باشد که منجر به مهاجرت روستاييان به شهرها به ويژه مرکز استان گرديده  و مشکلاتي را بر سر راه خدمات رساني بهينه به شهروندان ايجاد نموده است . 
گفتني است ساير اعضاي شورا نيز نظرات ،  ديدگاهها و پيشنهادات خود را درباره چگونگي تسريع در دست يابي به شاخص هاي توسعه اي بخشهاي مختلف شهرکرد و استان ارائه کردند. 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن